Betingelser

Betingelser for anvendelse af auktionssitet.

Det er en betingelse for at tilmelde sig og byde på DdB's online auktioner at nedenstående betingelser er læst og accepteret.

Betingelserne er udarbejdet for at sikre såvel byders som DdB's rettigheder og forpligtigelser vedr. online auktioner.

For at få adgang til DdB's auktionsside skal man være registreret som byder.
I forbindelse med registreringen skal man opgive en række oplysninger, som skal være korrekte.
DdB forbeholder sig ret til at checke oplysningerne og udelukke personer, der har opgivet forkerte oplysninger. DdB hverken sælger, lejer ud, videregiver, handler med eller forærer personlige oplysninger om brugere af systemet.

Oplysningerne anvendes udelukkende til at håndtere den enkelte auktion korrekt. DdB indestår for ægtheden af tekst og billeder, hvor DdB er sælger. Såfremt DdB sætter en auktion op for andre sælgere, er sælger ansvarlig for at levere at levere en vare i henhold til de oplysninger, som er opført under auktionen. Er køber i tvivl om at leverancen ikke er i overensstemmelse med de anførte oplysninger, kan handlen annulleres. I et sådant tilfælde kan DdB ikke gøres ansvarlig for tabt handel eller dækker eventuelle tab ved en annullering af auktionen.

Øvrige forpligtigelser som sælger måtte påtage sig overfor køber, kan DdB ikke gøres ansvarlig for.

DdB forbeholder sig ret til at aflyse enhver auktion. Ved aflysninger borfalder alle afgivne bud. DdB kan ikke drages til ansvar ved en evt. aflysning af en auktion. DdB forbeholder sig til at rette oplysninger på en auktion i hele auktionens løbetid. Såfremt en rettelse giver anledning at byder ikke længere er interesseret og ønsker at trække sit bud, kan DdB kontaktes.

Når auktionen er afsluttet, får sælger og køber tilsendt en email med alle oplysninger om den afsluttede auktion. Køber skal derefter indbetale det skyldige beløb inden 14 dage efter auktionens afslutning. Først når vi har modtaget pengene fra køber, bliver denne tilsendt det endelig bevis på at handlen er fuldført. Hvis en køber ikke har indbetalt det skyldige beløb inden 14 dage, mister han retten til varen. Herefter er det sælger og DdB, der tager stilling til, hvad der så skal ske.

Ved pre-auktion overføres det højeste bud fra dette auktion-site som startbud når den endelige og fysiske auktion finder.

Det er køberens pligt at rette henvendelse til sælger efter auktionen - men ikke før at køberen har modtaget den endelige kvittering for købet efter betaling. Vi vil afsende et informationsbrev til både køber og sælger efter auktionen, men den endelige aftale laves på foranledning af køber. Det er også køberens pligt at sørge for at få afhentet varen, som er købt på denne auktion. Sælgeren og DdB har ingen forpligtelser, men der kan selvfølgelig laves en særaftale mellem køber og sælger.

Auktionssystemet er ejet af De danske Brevdueforeninger. Der må under ingen omstændigheder kopieres noget fra systemet uden skriftlig tilladelse fra DdB. Dog har alle brugere af systemet ret til at printe tekst og billeder under de enkelte auktioner.

Kontaktinformation:Sekretariatet, Lindegårdsvej 27-29, Linde, 8981 Spentrup, ddb@brevduen.dk - CVR-nr. 69 85 99 17.